dinsdag 24 juni 2008

HeT onthult: de auto-cue van Philip Freriks

HeT onhult!

HeT vroeg zich, evenals u, af waarom een gedistingueerde en ontwikkelde man als Philip Freriks soms toch zo hakkelt en onverstaanbaar murmelt. Wij zijn blij u hier te kunnen melden dat het niet aan Freriks zelf ligt, maar aan de dyslexie en drankzucht van zijn vaste autocue-schrijver. Een autocue is een monitor die de teksten en regie-aanwijzingen toont aan een nieuwslezer. Via doorgaans betrouwbare anonieme bronnen heeft HeT een exemplaar van een autocue-band kunnen bemachtigen. Met gepaste trots presenteren wij u thans fragmenten van de betreffende band. Oordeelt u n˙ zelf en straks mild wanneer Philip weer dienst heeft. En erger u niet langer: U weet nu beter!

(BEGINTUNE / PHLIP, KIJK NAAR CAMERA 1)

Goeav'nd, daaz e heren, dit is het achtuu'jnaal van de NOS.

Binnenlands nieuws: In Dennaag is vandaag overleg tussen de sociale partnes gaandeweg in het slop geraakt.

Gaandeweg in het slop geraakt, dus.

(KIJK NAAR CAMERA 2 OF 3; AFFIJN, DAAR WAAR HET LAMPJE BRANDT)

Ondewerp van gesprek waren de werkgelegenheidsze

kerheids

garantiecri

teria van de rgering.

Een verslag van onze parltair medewerker:

(PHILIP, NU START EEN FILMPJE)

(PHILIP, FILMPPJE IS AFGELOPEN)

(KIJK NU NAAR EEN WILLEKRURIGE CAMERA)

Buitenlnds nieuws:

In Ouridkscheqit, hoofstad van de voormalige Sovjet-deelstaat KelieygiocheziÎ, is de beoogd opvolger van president Pertyxtsrchevv, Bela Ouchougadycz, bij een aanslag om het leven gekomen. Een verslag van onze corsp'dent uit Ouridkscheqit:

(PHILIP, HET FILMPJE WORDT ZO MTEEN GESTART. BLIJF IN DE CAMERA KIJKEN)

(PHIL, WE HEBBEN HET FILMPJE BIJNA TE PAKKEN. NOG EVEN GLIMLACHEN)

(O JEE, HIJ ZIT VAST ... GEEN BEWEGING IN TE KRIJGEN. BLIJF GLIMLACHEN!)

(DE BAND LIJKT EH ... KAPOT OF ZO ... OU VOL, BLIJF GLIMLACHEN)

(PHIL, IN GODSNAAM ... HET WEERBERICHT DAN MAAR!)

We gaan over naar het weer: evenals vandaag wordt het morgen een regenachtige dag, behalve op die plaatsen waar het droog blijft: daar kan echter plaatselijk wel een bui vallen.

Ik wens u t nog een prttige prettge avond.

(PHILIP, SCHUIF NOG EEN BEETJE NUTTLOOS MET PAPEREN TOT HET LICHT UIT IS)

(ZIE IK JE ZO METEEN IN DE KROEG?)